Yeni Asır

SEYDİKÖY’DEN GAZİEMİR’E

2 Kasım 2012 // Yorum Yok

Bu sütunda Seydiköy’den evvelce söz ettik. Seydiköy, Gaziemir’in eski adı. İsim değişikliği 1960’lı yıllarda olmuş. Seydiköy aslında bir vakıf beldedir. İzmir’in fatihlerinden Seyyid Mükerremüddin isimli […]

CUMHURİYETE BÖYLE GELDİK

29 Ekim 2012 // Yorum Yok

Yeşildere’den gelip Halkapınar’a dönünce hemen sağda bir taş yapı var. Bir süre DGM binasıydı. Yanında 1558. sokağın başında Halkapınar Şehitliği bulunur. Burada bir anıt yükselir. […]

BİR BAŞKA AÇIDAN KURBAN

26 Ekim 2012 // Yorum Yok

Kurban “yakınlık” manasına gelen “kurb” kökünden gelmekedir. Kurbanın asıl hedefi Allah yakınlığını kazanma düşüncesidir. Dini terim olarak kurban, bu yakınlığı sağlamak niyetiyle belli özeliklere sahip […]

İZMİR DEVLET KOROSU

22 Ekim 2012 // Yorum Yok

Sanat ve kültür sezonu başladı. 18 Ekim akşamı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun açılış konserini dinledik. Yer Atatürk Kültür Merkezi. 600 kişilik salon doluydu. […]

İZMİR’DE SA’DİLİK

19 Ekim 2012 // Yorum Yok

Sa’dilik’in kurucusu Sadedin Cebavidir (ö.1180). İstanbul, Bursa, Kastamonu, Edirne ve İzmir’de Sa’diyye tekkeleri bulunmaktaydı. Tekkeler çok fonksiyonlu kurumlardı. Esas işleri mensuplarının manevi eğitimiyle meşgul olmaktı. […]

KADİRİ ZİKRİ

15 Ekim 2012 // Yorum Yok

Naci Gündem’den evvelce bahsettik. 1900’ün ilk çeyreğine ait İzmir anılarının yer aldığı bir kitabı var: Günler Boyunca Hatıralar. Orada kısaca mahallesindeki tarikatlerden de söz eder. […]

İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANESİ 100 YAŞINDA

12 Ekim 2012 // Yorum Yok

İzmir’in tarih ve kültür varlıkları içinde başta gelenlerinden biri Milli Kütüphane’dir. Tam 100 yıllık bir geçmişe sahip. Kütüphaneler milli hafızamızdır. Oralarda tarih, kültür ve edebiyatımızla […]

İZMİR’DE KADİRİLİK

8 Ekim 2012 // Yorum Yok

Tasavvuf kurumları toplumumuzda çok etkiliydi. Bunları bugünkü tabirle yaygın eğitim veya sivil toplum kuruluşları olarak görmek mümkündür. Geçen yüzyıllarda İzmir’deki tarikatlerden söz ediyorduk. Kadirilik bunlardan […]

MANİSA RİFAİ DERGAHI

5 Ekim 2012 // Yorum Yok

İzmir Emir Sultan Rifai tekkesinden bahsederken, buranın Manisa ile ilgisinden söz etmiştik. Manisa’da Entekkeliler diye bilinen bir Rifai Dergahı vardır. Binası günümüzde çeşitli birimleriyle ayakta […]

MANİSA’DAN İZMİR’E

1 Ekim 2012 // Yorum Yok

Bu köşede İzmir’deki tasavvuf kurumlarına ışık tutmak üzere yola çıkmıştık. Emir Sultan Rifai Dergahına dair bilgiler verdik. Tasavvuf kurumlarında, özellikle tekkelerin kapatılmasından (1925) sonraki dönemlerde […]

1 63 64 65 66 67
ingilizce eğitim seti ingilizce öğrenme programı salamura yaprak rosetta stone
ingilizce öğrenme programları