Özgeçmişi

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

ÖZGEÇMİŞİ:

1942’de Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Kovanlık köyünde doğdu. Konya Akçeşme İlkokulu ve Konya İmam-Hatip Okulu’nda okudu. 1965’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Orta dereceli okullarda iki yıl öğretmenlik yaptı. Tasavvuf Tarihi dersi için yapılan sınavla, 1969 sonlarında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’ne atandı. Enstitü 1982’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştü.

1984″te “doktor” unvanı aldı. 1987’de “doçent”, 1994″te “profesör” oldu. İlâhiyat Fakültesi’nde 40 yıla yakın Tasavvuf dersleri okuttu.

Öğretim üyeliği yanında, çeşitli zamanlarda Fakülte Kurulu üyeliği, İlâhiyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kazakistan’da Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde 6 ay öğretim üyeliği yaptı.

Mayıs 2009’da emekli oldu.

TRT radyosunda uzun yıllar Ramazan için kuşak programlar yaptı. Hâlen İzmir Yeni Asır gazetesinde haftada iki gün köşe yazısı yazmaktadır.

İletişim

E-Mail: mehdemirci@hotmail.com


Telif kitapları:
Yûnus’ta Hak ve Halk Sevgisi
Türkistan Notları
Yahya Kemal ve Mehmed Akif’te Tasavvuf
Mevlânâ ve Mevlevî Kültürü
Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler
İbâdetlerin İç Anlamı
Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar
Nûr-i Muhammedî
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler
Hadislerle Tasavvuf Kültürü
Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları
40 Levha 40 Yorum
İyiler ve İyilikler
İzmir’de Tasavvuf Kültürü
Ken’aan Rifai Yazıları
Hoş Gör Ya Hu
Vatan Ana Samiha Ayverdi
Gidenlerin Ardından
Eskişehirli Melami Ali Rıza Doksanyedi
Türkistan’dan Balkanlara Türklerde tasavvuf
Bugünün Yorumuyla Mesnevi Hikâyeleri
Çeviri ve yayına hazırladıkları:
Nurlar Hazînesi (İbn Arabî’den çeviri 101 Kudsî Hadis)
Osmanlı Tasavvuf Kültürü (Kasîde-i Tâiyye Şerhi, İbn Fârız-Ankaravî)
Namazın Hakikati (Bursevi’den çeviri)