Mîmârîmizde gelenek ve ruh

22 Şubat 2024 Fırat 5

Mimarlık, san’at felsefesi, estetik meseleleri; güzel olan nedir, tenâsüp, âhenk, uyum gibi konular, üç beş cümleyle anlatılabilecek bahisler değil. Hele bu meselelerin rûhunu ve özünü […]

Mesnevî Hikâyeleri – 2

21 Şubat 2022 Fırat 4

Teorik bilgiler sıkıcı olur ama bu bilgiler bir olaya yahut bir hikâyeye bağlı olarak sunulunca daha kolay anlaşılır. İşte Hz. Mevlânâ da Mesnevî-i Şerifte çeşitli […]

Türkistan’dan Balkanlara Türklerde Tasavvuf

16 Mart 2021 Fırat 5

Millerimizin İslâmiyet’i kabulü, bu uzun süreçte tasavvuf inanışının ve dervişlerin etkisi; tasavvufun Anadolu ve Rumeli’deki tezahürleri nelerdir? Kitabın ilk bölümünde Türkistan’daki gelişmelerle ilgili yazılar, II. […]

Ali Rıza Doksanyedi

28 Şubat 2021 Fırat 1

Ali Rıza Doksanyedi (1882-1958), Rumeli topraklarında doğmuş olup, Üsküp medreselerinde öğrenim görmüş; Balkan fâciası sebebiyle doğduğu toprakları terk ederek Anadolu’ya göçüp gelmiştir. Melâmet yoluna dâhil […]

40 levha 40 yorum

4 Haziran 2019 Fırat 6

“40 LEVHA 40 YORUM’UN farklı kapakla 4. baskısı çıktı.Vakıfbank’ın katkılarıyla,yeni  renkli özel basım” 

Gidenlerin Ardından

13 Nisan 2019 Fırat 0

GİDENLERİN ARDINDAN (Arka kapak yazısı) Kültürümüzde güzel bir söz var: “Doğduğun vakti hatırlar mısın? Hani sen ağlarken sevinçten dolayı herkes gülerdi. Öyle bir ömür sür […]

VATAN ANA SÂMİHA AYVERDİ

11 Haziran 2018 Fırat 0

VATAN ANA SÂMİHA AYVERDİ Misyonu ve Tasavvuf Anlayışı Sâmiha Ayverdi ömrünü Türk-İslâm kültürünün yeniden canlanmasına adamış bir mütefekkir yazarımızdır. O, her türden eserinde tasavvuf inanış […]

HOŞ GÖR YÂ HÛ

14 Ekim 2017 Fırat 0

HOŞ GÖR YÂ HÛ Prof. Dr. Mehmet Demirci İnsan, ikili bir yapıya sahiptir: Madde-mânâ, beden-ruh.
İnsanın mutluluğu bu ikiyi birlemekle, yani aralarında denge
 kurmakla mümkündür. Maddemiz, […]

Namaz’ın Hakikati

24 Ağustos 2017 Fırat 0

NAMAZIN HAKÎKATİ (Ecvibetü’l-Hakkıyye) Türk tasavvuf tarihinin en önemli sîmalarından biri olan İsmail Hakkı Bursevî’nin kaleme almış olduğu bu eser, kendisine sorulan 7 sorunun cevabından oluşuyor. […]