Kitaplar

Gidenlerin Ardından

13 Nisan 2019 // Yorum Yok

GİDENLERİN ARDINDAN (Arka kapak yazısı) Kültürümüzde güzel bir söz var: “Doğduğun vakti hatırlar mısın? Hani sen ağlarken sevinçten dolayı herkes gülerdi. Öyle bir ömür sür […]

VATAN ANA SÂMİHA AYVERDİ

11 Haziran 2018 // Yorum Yok

VATAN ANA SÂMİHA AYVERDİ Misyonu ve Tasavvuf Anlayışı Sâmiha Ayverdi ömrünü Türk-İslâm kültürünün yeniden canlanmasına adamış bir mütefekkir yazarımızdır. O, her türden eserinde tasavvuf inanış […]

HOŞ GÖR YÂ HÛ

14 Ekim 2017 // Yorum Yok

HOŞ GÖR YÂ HÛ Prof. Dr. Mehmet Demirci İnsan, ikili bir yapıya sahiptir: Madde-mânâ, beden-ruh.
İnsanın mutluluğu bu ikiyi birlemekle, yani aralarında denge
 kurmakla mümkündür. Maddemiz, […]

Namaz’ın Hakikati

24 Ağustos 2017 // Yorum Yok

NAMAZIN HAKÎKATİ (Ecvibetü’l-Hakkıyye) Türk tasavvuf tarihinin en önemli sîmalarından biri olan İsmail Hakkı Bursevî’nin kaleme almış olduğu bu eser, kendisine sorulan 7 sorunun cevabından oluşuyor. […]

İzmir’de Tasavvuf Kültürü

28 Haziran 2017 // Yorum Yok

Tasavvuf, Anadolu şehirlerinin kültürel yapısının şekillenmesinde önemli dinamiklerden biridir. Yüzyıllar boyunca sûfîlerin gayret ve himmetiyle oluşan bu güçlü medeniyet; edebiyattan folklore, mimarîden musikîye kadar toplumu […]

Ken’an Rifâî Yazıları

14 Temmuz 2016 // Yorum Yok

Kenan Rifâî 19. asrın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk yarısında yaşadı. Doğu ve Batı kültürünü hazmetmiş biridir. Eğitim öğretimde hocalık ve yöneticilikle birlikte dergâh […]

Nurlar Hazinesi

27 Haziran 2016 // Yorum Yok

Muhyiddin İbn-i Arabî hazretlerinin “Mişkâtü’l-Envar” adlı bir eseri vardır. İçinde 101 adet Kudsî Hadis bulunmaktadır. Kitapta bunların Arapça metinleri çevirisi, kaynakları ve gerektikçe kısa açıklamaları […]

MESNEVÎ HİKÂYELERİNDEN DERSLER

27 Haziran 2016 // Yorum Yok

Mesnevî’nin çeşitli şerhleri yapılmıştır. Bu kitapta ise Mesnevî’deki hikâyelerden 40 tanesi özet olarak verildikten sonra, her birinin açıklamaları yapılmaktadır. (Vefa yayıncılık)

Hadislerle Tasavvuf Kültürü

27 Haziran 2016 // Yorum Yok

Hz. Peygamber maddi ve ruhanî hayatıyla örnek insandır. Bize düşen onun ahlâkıyla ahlâklanmak ve ona benzemeye çalışmaktır. Onun ahlâkı Kur’an ahlâkıdır. Onun ahlâkı daha ayrıntılı […]

1 2
ingilizce eğitim seti ingilizce öğrenme programı miniyup bambinoyup bambino yup 4 bambino yup 3 bambino yup 2
ingilizce öğrenme programları