Facebook Paylaşımları

[custom-facebook-feed]
 • Mîmârîmizde gelenek ve ruh

  Mimarlık, san’at felsefesi, estetik meseleleri; güzel olan nedir, tenâsüp, âhenk, uyum gibi konular, üç beş cümleyle anlatılabilecek bahisler değil. Hele bu meselelerin rûhunu ve özünü […]

 • Mesnevî Hikâyeleri – 2

  Teorik bilgiler sıkıcı olur ama bu bilgiler bir olaya yahut bir hikâyeye bağlı olarak sunulunca daha kolay anlaşılır. İşte Hz. Mevlânâ da Mesnevî-i Şerifte çeşitli […]

 • Türkistan’dan Balkanlara Türklerde Tasavvuf

  Millerimizin İslâmiyet’i kabulü, bu uzun süreçte tasavvuf inanışının ve dervişlerin etkisi; tasavvufun Anadolu ve Rumeli’deki tezahürleri nelerdir? Kitabın ilk bölümünde Türkistan’daki gelişmelerle ilgili yazılar, II. […]

 • Ali Rıza Doksanyedi

  Ali Rıza Doksanyedi (1882-1958), Rumeli topraklarında doğmuş olup, Üsküp medreselerinde öğrenim görmüş; Balkan fâciası sebebiyle doğduğu toprakları terk ederek Anadolu’ya göçüp gelmiştir. Melâmet yoluna dâhil […]