Fikir dünyamızı aydınlatanlar

İzmir Türk Ocağı geçen yıl Milli Kültür ve Tarih Sempozyumu düzenlemişti. Bu sene ikincisi yarın yapılacak. Bu defa ana başlık “Fikir Dünyamızı Aydınlatanlar” adını taşıyor. Konular ve konuşmacılar önemli şahsiyetler.
İlk oturumda Ahmet Güner Sayar, hakkında değerli bir kitap da yazdığı hocası Sabri Ülgener’i anlatacak.
Sabri Ülgener, iktisat tarihçisi ve sosyolog. Batı’yı ve Doğu’yu iyi bilir. İktisadi gelişme sürecinde maddi unsurların yanı sıra manevi-kültürel unsurların rolüne ilk dikkati çeken bilimadamıdır. Ahlak, zihniyet ve İslam iktisat siyaseti sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. “Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı” kitabı meşhurdur.
Mustafa Aksoy, Mehmet Eröz’den bahsedecek. Eröz, genç yaşta vefat emiş Söke doğumlu bir bilimadamı idi. Alevilik konusunda alan araştırmasına dayalı değerli bir kitabı vardır. Ona göre “Anadolu Aleviliği’nin üç kaynağı vardır. Bunlar; Müslümanlık, İslam tasavvufu ve Türk töresidir.”
Feyzullah Eroğlu Amiran Kutkan Bilgiseven’i anlatacak. İlk oturumdaki bu üç bilimadamı ülkemizin önemli sosyologlarındandır.
II. oturumda Yunus Kaya Yusuf Akçora, Hanefi Palabıyık Fuat Köprülü, Ali Birinci tarihçi Mükrimiz Halil Yinanç hakkında bilgi verecek.
III. oturumda Fazıl Gökçek Yahya Kemal Beyatlı hakkında konuşacak, Türkan Uymaz, İzmirli bestakar Rakım Elkutlu’dan söz ederken, Ümit Yazıcı eserlerinden örnekler sunacak.
***
Ben Prof. Dr. Ali Yardım’ın fikri yapısından bahsedeceğim. Ali Yardım (1939-2006) DEÜ İlahiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde hocalık yaptı. Asıl branşı Hadis ilmiydi. El yazmaları ve kitabeleri okuyup deşifre etmekte uzmandı. Bu alanın kültürüne de vakıftı.
Ali Bey milli duyarlığa sahipti. Baş eseri “Peygamberimiz’in Şemaili” kitabında Hz. Peygamber’in isimlerinden “Muhammed ism-i şerifi”ni anlatırken konuyu milli zemine çeker ve şöyle der:
“Türkler, ‘asker millet’ olarak bilinirler. Askerlik, onun adeta sembolü olmuştur. Bu müessesenin en küçük birimi ise erlerdir, bu ‘er’in adı ise ‘mehmetçik’tir.
Mehmetçik, Muhammed’in askeridir. Ta Bedir’den ve Uhud’dan beri elden ele aktarılan “İla-yı Kelimetullah” sancağı; Malazgirt’le Anadolu’ya, Niğbolu ve ve Mohaç’la Balkanlar’a, Feth-i Mübin ile İstanbul’a, Çaldıran ve Ridaniye ile şirazesinden çıkmış İran ve Mısır’a, Çanakkale ve Sakarya ile harim-i ismetimize iffetsizce girmiş olan Yunan’ın beynine ve nihayet Kıbrıs Harekatı ile de Mehmetçiğin taşıdığı sancağın pörsüdüğünü sanan Palikarya’nın burçlarına, hep o mayası sağlam olan dualı Mehmetçik eliyle dikile gelmiştir.”
Fikir Dünyamızı Aydınlatanlar Sempozyumu, Bornova Kipa yanında Özel İzmir Koleji Konferans Salonu’nda 16 Mayıs cumartesi, saat 10.00’da başlayacak. Katılım serbesttir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.