İsmet Binark ve Dost Kapısı

1 Temmuz’u 2’sine bağlayan gece, İsmet Binark Hakk’a yürüdü. 1941 doğumlu İsmet Bey, Cumhuriyet Arşivi’nin kurucusu ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden emeklidir. 1959’da liseyi bitirdiğinde Mülkiye ve Tıbbiye kazandığı halde, gönlünde yatan meslek olarak gördüğü Dil Tarih’in Kütüphanecilik bölümüne devam etti ve oradan mezun oldu.

Arşivler bir milletin kültür ve tarihinin tapu senetleridir. Dağınık haldeki arşiv belgelerinin bir araya getirilmesi, tasnif edilmesi, araştırıcıların hizmetine sunulması ciddi ve zor bir iştir. İsmet Binark bunu başaran kahramandır.

1931’de Bulgaristan’a işe yaramaz kağıt diye kilo ile satılan Osmanlı belgelerinin bir kısmını geri getirmek İsmet Bey’e nasip oldu. Tasnif edilince görüldü ki bunlar, Osmanlı’nın erken dönemine ait fevkalade değerli evraktır. Bunun kataloğu neşredildi ve araştırmacıların istifadesine sunuldu.

İsmet Binark eli kalem tutan bir bürokrattır. Türk kitapçılık, kütüphanecilik, arşivcilik ve kültür tarihi konularında kitapları, inceleme yazıları, milli ve milletler arası kongrelere sunulmuş tebliğleri vardır. Modern arşivcilik, Türk arşivcilik tarihi ve Osmanlı arşiv belgelerinin neşri gibi alanlarda 50 kadar telif ve tercüme eserini Türk kültürüne kazandırmıştır.

GERÇEK BİR GÖNÜL ADAMI
İsmet Bey aynı zamanda bir gönül adamıdır. Şöyle diyor: “Fatih’te Hırka-i Şerif’te doğdum. Oranın benim hayatımda çok önemli yeri var. Kulağımda ezan seslerini hatırlıyorum. Hırka-i Şerif Camii’ni hatırlıyorum. İstanbul’un musikisini, mimarisini hatırlıyorum. Benim yetişmemde, belki kütüphane ve arşivciliği seçmemde, o muhitin çok önemli tesiri var. O atmosfer benim Osmanlıyı, Türk’ü sevmemde, Türk milliyetçisi olmamda son derece önemli bir faktör olmuştur.”

DOST VE RAHMET KAPISI
İsmet Binark’ın yolu genç yaşında bir “Rahmet Kapısı”na düşer. Kendisinden dinliyoruz: “Bu kapıda vatan ve millet sevgimizi pekiştiren, bize milli ruh şuuru aşılayan, bizi biz yapan değer ve güzelliklerle şahsiyetimizi şekillendiren ve manamızı yoğuran, devlet millet ve ‘Dost kapısı’ yolunda kabiliyet ve nasibimiz ölçüsünde hayırlı hizmetlere vasıta kılan Allah dostlarından biri vardır: Samiha (Ayverdi) Anne. Bütün bunları kendisine borçluyum.” Ve devam eder:

“Samiha Ayverdi’nin yoldaşı, haldaşı, onun ‘ruh ikizi’ İlhan Ayverdi’yi tanımış ve dostluğunu paylaşmış olduğum için nasipli olduğumu düşünüyorum. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk’a şükrediyorum!”

Şu söz de ona ait: “Bu fakiri ‘Dost Kapısı’ ile buluşturan, rehberim, kadim dostum Aydın Yüksel’e gönül dolusu teşekkürler… Himmeti var olsun.”

İsmet Binark, ‘Dost Kapısı’na olan şükran borcunu büyük hacimli cilt cilt eserler hazırlayarak verdi. Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyası ve Samiha Ayverdi Bibliyografyası (Kubbealtı neşriyatı) ile Dost Kapısı ve İlhan Ayverdi Hatıra Kitabı (Cenan Vakfı yayını) bunlardandır.

NOT: Üstteki fotoğraf İsmet Binark’ın Başbakan Turgut Özal’a bir belge takdimini gösterir (1988). Ruhları şad olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*


Toptan salamura yaprak whosale canned grape leaf nikadu
ingilizce öğrenme programları