A A A

İZMİR’DE KADİRİLİK

Tasavvuf kurumları toplumumuzda çok etkiliydi. Bunları bugünkü tabirle yaygın eğitim veya sivil toplum kuruluşları olarak görmek mümkündür.

Geçen yüzyıllarda İzmir’deki tarikatlerden söz ediyorduk. Kadirilik bunlardan biridir. Abdülkadir Geylani (ö.1166) tarafından kuruldu. Kadirilik’i Anadolu’ya ilk olarak Eşrefoğlu Rumi (ö.1470) getirdi. İstanbul’a ise İsmail Rumi (1631) vasıtasıyla girdi.

Onun öncülüğünde Edirne, Bursa, İzmir, Manisa dahil, kırk kadar yerde tekke ve zaviyeleri kuruldu. Bu aşı tutmuş olmalı ki İzmir’li Kadiri şeyhi İsmail Şerhi Efendi’nin babasının 1786 senesinde burada bir tekke yaptırdığından söz edilir.

Tekke-Medrese Beraberliği

İzmir’de çıkan Ahenk gazetesinin 16.05.1910 tarihli nüshasında şöyle bir ilan yer alır: “Vatan Klübü’nden: İçinde bulunduğumuz ayın 5. çarşamba gecesi klübümüzde, Salepçioğlu medresesi müderrisi Şeyh Nuri el-Kadiri Efendi tarafından bir vaaz verilecektir. Adı geçen gecede klübümüzün umûma açık bulundurulacağı ilan olunur.”

Maalesef bu zat hakkında fazla bilgimiz yoktur. Ama ilandan şunu anlıyoruz: Kendisi bir Kadiri şeyhidir, kabul edilmiş bir ilmi hüviyeti olmalı ki, Salepçioğlu medresesinde müderristir, umuma hitap edecek seviyede bir şöhret ve hitabet sahibidir.

Yine anlıyoruz ki Salepçioğlu Camii, külliyenin bir parçasıdır. Orada ayrıca bir de medrese bulunmaktadır. Nuri Efendi hem bir Kadiri şeyhidir, hem de bu medresede müderris yani öğretim üyesidir.

Şehabettin Ege Eski İzmir’den Anılar kitabında İzmir’deki tekkeler hakkında bilgi verirken, “Mevleviler, Bektaşiler, Rifailer, Kadiriler ve diğerleri vardır.” der. Yakın akrabalarından birini şöyle tanıtır: “Büyük amcam Kadiri Şeyhi Cemaleddin Efendi’nin Pazar Yeri civarındaki tekkesinde ayinler salı günü öğleden sonra yapılırdı ve bu tekkeye “Salı Tekkesi” ismi verilmişti.” Ne yazık ki başka bir bilgi aktarmaz.

Coşkulu Zikirler

Tekkelerin ayin günlerine göre de isimlendiği görülüyor. Rifai, Kadiri, Halveti gibi sesli zikir yapan tekkelerin ayin günlerinde birçok meraklı da bulunurdu. Bunların o tarikatin mensubu olması şartı yoktu. Kendilerine ayrılan bölümde zikri seyrederlerdi. Kuvvetli zakirlerin bulunduğu ayin saatleri, yüksek seviyede bir musiki ziyafeti şeklinde geçerdi. Ayrıca ruhi-manevi duyguları kanatlandıran bir özelliğe sahipti.

Naci Gündem ise Günler Boyunca Hatıralar’da bir başka Kadiri dergahından söz eder: “Kadirilerin tekkesi İkiçeşmelik civarında Yağhane sokağındaydı. Bu tarikata girmek pek de kayda tabi değildi. Dileyen kimse hatta ayinleri esnasında bile bu topluluğa katılabilir ve memnuniyetle karşılanırdı. (Yazar, ayin seyretmekle tarikate girmeyi karıştırıyor olmalı. MD) Her tarikatte olduğu gibi burada da şeyh mihrapta ve postun üzerinde mevkiini alırdı. Yatsı namazından sonra –haftanın muayyen günlerinde- fazladan ibadet vesilesiyle bu gibi topluluklara adeta can atarlardı.” Konuya devam edeceğiz.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*


ingilizce öğrenme programıbihobifason cnc lazer kesim
ingilizce öğrenme programları