Görsel Yok

İZMİR MEVLEVİHANESİ

15 Temmuz 2013 admin 0

Ege’de Mevlevîlik erken dönemlerde yayılmaya başladı ve çeşitli yerlerde Mevlevîhâneler inşâ edildi (Manisa, Tire, Muğla vb.). İzmir şehri ise Aydınoğulları zamânında Türk hakimiyetine geçtiyse de […]

DUÂ, EVRÂD, AHZÂB

12 Haziran 2013 admin 0

DUÂ, EVRÂD, AHZÂB İstanbul Bağcılar semti genç bir belediye ve belde. Bakırköy Belediyesi´ne bağlı bir yerleşim birimi iken Kirazlı, Güneşli ve Mahmutbey semtleri birleştirilerek 1992 […]

NÛR-İ MUHAMMEDÎ

13 Mayıs 2013 admin 0

ALVARLI EFE DİVANINDA NÛR-İ MUHAMMEDÎ İZLERİ Nisan 2013 sonlarında Erzurum’da Alvarlı Efe Sempozyum düzenlendi. Tebliğ sunacaklar arasında ben de vardım. Son anda ortaya çıkan bir […]

TEKKE KAPISI

18 Nisan 2013 admin 0

-Yenikapı Mevlevîhânesi’nin İnsanları- Zeytiburnu Belediyesi’nin yayımladığı zarfı ve mazrufuyla çok değerli bir kitapla karşınızdayız: Tekke kapısı. Bu sütunda aynı seriden Defter-i Dervîşân’ı tanıtmıştım. Belediye Başkanı, […]

DEFTER-İ DERVÎŞAN

12 Mart 2013 admin 0

İstanbul’un mübârek ve rûhâniyetli semtleri vardır. Sur dışında Merkez Efendi Külliyesi ve çevresi bunlardan biridir. Kabristanı, şirin câmisi, türbesi ve etrâfında sırlanmış sâkinleriyle asırlardır mâneviyat […]

AHMET HATİBOĞLU BESTE KÜLLİYATI

31 Ocak 2013 admin 0

Cumhurbaşkanlığı 2012 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinden biri Ahmet Hatiboğlu‘na verildi. Gerekçesi, Klasik Türk ve Tasavvuf müziğini geniş kitlelere ulaştırmasıydı. Ahmet Hatiboğlu’nun musikimize özellikle tasavvuf […]

HACI BAYRAM SEMPOZYUMU

31 Aralık 2012 admin 0

14-16 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da Hacı Bayram-ı Velî  Uluslararası Sempozyumu yapıldı. Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi destekledi. […]

Görsel Yok

TEFEKKÜR DÜNYAMIZDA TASAVVUFUN YERİ

11 Aralık 2012 admin 0

Denizli 6-7 Aralıkta önemli bir kültür faaliyetine sahne oldu: “Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni”. Türkçemize karşı duyarlığı olanlar “Sempozyum” yerine “Bilgi Şöleni” ifadesini tercih ederler. […]

Görsel Yok

NEYZEN TEVFİK BEKTAŞİ DERGÂHINDA

17 Kasım 2012 admin 0

Bir evvelki yazımda Neyzen Tevfik’in İzmir Mevlevîhânesi’ndeki günlerine değinmiştim. Burada 19 yaşına kadar, dört yıl Mevlevî terbiyesi ile yetişir. Mevlevîhâne’de rehberi Halil Efendi’dir. Medrese öğrenimi […]

Görsel Yok

NEYZEN TEVFİK MEVLEVİHANEDE

14 Ekim 2012 admin 0

Neyzen Tevfik (1880- 1953) Bodrum’da doğdu. Yedi yaşlarındayken bir kahvede dervişlerden dinlediği neyin sesine hayran kaldı. 1894 yılında babasıUrla’ya tayini edildi. Tevfik, İzmir İdadisi’ne gönderilecektir. […]