Kitaplar

Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları

4 Şubat 2016 // Yorum Yok

Asırlar boyunca sayısız velî, alim ve düşünce adamı yetiştiren İslâm medeniyeti, topraklarını, bu tarihî sahşiyetlerin ışığı ile aydınlatmış ve kutsallaştırmıştır. İslâm toprakları bu insanlara yaşarken […]

Nur-i Muhammedi

4 Şubat 2016 // Yorum Yok

İslam mutasavvıfları yaratılışı açıklarken Cenâb-ı Hakk’ın bilinmeyi murad etmesinden ve ilk olarak da Hazreti Muhammed’in (s.a.s) nurunu yaratmasından bahsederler. Daha sonra yaratılan her ne var […]

40 Levha 40 Yorum

3 Şubat 2016 // 1 Comment

Hat levhaları salonlarımızı, camilerimizi, müzelerimizi süsleyen değerli sanat eserleridir. Bunların metinleri genellikle âyet, hadis ve hikmetli sözlerden seçilir. Levhalarda çok yönlü özellikler bulunur. Öncelikle sözleri […]

İyiler Ve İyilikler

8 Ekim 2015 // Yorum Yok

“Hacılardan biri Medîne’de para kesesini kaybeder. Telâş ve şaşkınlık içinde aranmakta iken, kalabalık arasında Câfer-i Sâdık’a rastlar ve “Kesemi sen aldın!” diye tutturur. Câfer-i Sâdık, […]

1 2 3
dil öğrenme programı
ingilizce öğrenme programları