Kitaplar

Nurlar Hazinesi

27 Haziran 2016 // Yorum Yok

Muhyiddin İbn-i Arabî hazretlerinin “Mişkâtü’l-Envar” adlı bir eseri vardır. İçinde 101 adet Kudsî Hadis bulunmaktadır. Kitapta bunların Arapça metinleri çevirisi, kaynakları ve gerektikçe kısa açıklamaları […]

MESNEVÎ HİKÂYELERİNDEN DERSLER

27 Haziran 2016 // Yorum Yok

Mesnevî’nin çeşitli şerhleri yapılmıştır. Bu kitapta ise Mesnevî’deki hikâyelerden 40 tanesi özet olarak verildikten sonra, her birinin açıklamaları yapılmaktadır. (Vefa yayıncılık)

Hadislerle Tasavvuf Kültürü

27 Haziran 2016 // Yorum Yok

Hz. Peygamber maddi ve ruhanî hayatıyla örnek insandır. Bize düşen onun ahlâkıyla ahlâklanmak ve ona benzemeye çalışmaktır. Onun ahlâkı Kur’an ahlâkıdır. Onun ahlâkı daha ayrıntılı […]

Yunus Emre

27 Haziran 2016 // Yorum Yok

Yûnus Emre, bizim klasikleşmiş şahsiyetlerimizin başında gelir. Duygu ve şiir diliyle, sadece zamanına hitap etme­miş, 700 yıldan beri, her dem yeniden doğmuşçasına bir tazelik içinde […]

Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler

4 Şubat 2016 // Yorum Yok

Tasavvuf ve tarikat konusu çoğumuzun ilgisini çeken, fakat hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız alanlardan biridir. Dinî, felsefî, tarihî ve sosyal boyutlarından her biri, ayrı ayrı […]

Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar

4 Şubat 2016 // Yorum Yok

Gönül dünyâmızı aydınlatanlar; Velîler, Allah dostları, erenler. Hz. Peygamber’in mânevî vârisleri. Yaşadıkları devirde, hayatları ve davranışlarıyla örnek olanlar. Vefatlarından sonra ise sözleri, eserleri, menkıbeleri ve […]

1 2 3
dil öğrenme programı
ingilizce öğrenme programları