A A A

Müftü, bestekar ve Kuvay-ı Milliyeci

15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edildi. Türk halkı yerli Rumların sevinç çığlıkları eşliğinde tarifsiz zulümlere uğradı. Sırada Manisa vardı, on gün sonra Yunan askeri bu mübarek şehri işgal etti. Aynı acılar burada da tekrarlandı.

Halk şaşkındı ve korku içindeydi. Manisa Müftüsü Alim Efendi (1874-1930) vatanperver ve hamiyetli bir insandı. İşgali en az zararla atlatmak için girişimlerde bulundu. Sıkıyönetimi altındaki, şehirde olup bitenleri anında öğrenmek için imamları görevlendirdi, muntazam haber almak üzere bir organizasyon yaptı.

O zor zamanlarda Alim Efendi Cemiyet-i İslamiye adında gizli bir dernek kurarak, halkın milli kuvvetlere katılması yönünde büyük çaba gösterdi.

İstanbul hükumetinin Kuva-yı Milliye aleyhindeki fetvasının aleyhinde bulundu. Buna mukabil Ankara’nı hazırladığı karşı fetva heyetinin içinde yer aldı, sonunda müftülük görevinden azledildi.

Yunan işgalcilerinin haksız baskı ve zulümlerini etkili yabancı makamlara bildirerek engellemeye çalıştı. Yunanlılar kendisinin idamına karar verince gizlice Manisa’yı terk etti, Akhisar Kuva-yı Milliyesine katıldı, temsilci olarak Balıkesir Kongrelerinde bulundu.


MUSIKİ SANATKARI
Müftü Alim Efendi aynı zamanda bir musıki sanatkarıdır, bestekardır, neyzendir. Yolu Manisa Mevlevihanesi’ne uğrayanlardandır. Güfteleri de kendisine ait çeşitli besteleri varsa da bunların pek azı günümüze ulaşmıştır. Adının fazla duyulmamış olması aşırı mahviyeti ve alçak gönüllü oluşuna bağlanır.

Kar-ı Natık Türk müziğinde zor ve usta işi olan uzun soluklu bir türdür. Alim Efendi’nin notası günümüze ulaşan Hicaz Kar-ı Natık‘ı onun musikideki yetkinliğini gösteren bir bestedir.

Din görevlilerinin musiki ile uğraşması bizim kültür geleneğimizin bir özelliğidir. Klasik bestekarlarımızın pek çoğu bu çizginin içindedir. Hisar Camisi imamı Rakım Elkutlu ve Sadettin Kaynak bunun örneklerindendir.

HAKKINDA KİTAP YAZILDI
Müftü Alim Efendi, aldığı eğitim ve resmi görevleri itibariyle bir din adamıdır. Ülkenin en zor zamanlarında makamını, evini çoluk çocuğunu bırakarak Kuvayı Milliyeye katılan ve İstiklal Madalyası sahibi bir Milli Mücadele kahramanıdır. O bir Türk milliyetçisidir; Manisa Türk Ocağı üyesidir ve Denetleme Kurulunda görev almıştır.

Toparlarsak Manisa Müftüsü Alim Efendi kişiliği, dini bilgisi, sanatkar kimliği ve Milli Mücadeleye katkısı ile sadece Manisa’nın değil, ülkemizin tanınması gereken şahsiyetlerinden birisidir.

Onun hakkında en kapsamlı çalışma, titiz bir tarihçi bilim adamı olan Doç. Dr. Nejdet Bilgi tarafından yapıldı, adı: “İstiklal Yolunda Bestekar Bir Müftü Ahmet Alim Efendi“dir. Manisa Belediyesi’nin 2008’de yayımladığı bu kitabın yeni baskılarının yapılması gerekir.

NOT: Yarın saat 20.00’de KarşıyakaAhmet Priştina Kültür Merkezi’ndeTürk Kültür ve Sanat Derneği’nindüzenlediği konser var. Solist:
GÖKÇE ERİŞ.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*


ingilizce öğrenme programıbihobifason cnc lazer kesim
ingilizce öğrenme programları