A A A

Nurlar Hazinesi

Muhyiddin İbn-i Arabî hazretlerinin “Mişkâtü’l-Envar” adlı bir eseri vardır. İçinde 101 adet Kudsî Hadis bulunmaktadır. Kitapta bunların Arapça metinleri çevirisi, kaynakları ve gerektikçe kısa açıklamaları yer alır. Ayrıca baş tarafında Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın “Kurb-i ferâiz” (farzlarla Allaha’a yaklaşma) ve “kurb-i nevâfil” (Nafilelerle yaklaşma) konusundaki meşhur Buhari hadisinin değerli bir yorumu bulunmaktadır. (İz yayıncılık)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*


ingilizce öğrenme programıbihobifason cnc lazer kesim
ingilizce öğrenme programları