René Guénon kimdir?

Yeni bir kitap çıktı: Çağ ve Hakikat René Guénon’dan Seçme Makaleler ve Yorumlar (Kubbealtı neşr.), Yazarı Prof. Mustafa Tahralı.

René Guénon (1886-1951) İslam, Hint ve Çin tasavvuf doktrinlerini entelektüel seviyede ele alan ve modern dünyayı her yönüyle tenkit eden görüşleriyle tanınan Fransız mutasavvıf ve mütefekkiridir.

Guénon’un eserleri 1979’da sonra dilimize çevrilmeye başladı. Kitaplarından bazıları şunlardır: Modern Dünyanın Bunalımı, Doğu ve Batı, Ruhçu Yanılgı, Niceliğin Egemenliği, Manevi İlimlere Giriş.

M. Tahralı Türkiye’de Guénon’dan ilk bahseden kimsedir. Kendisi doktora yapmak üzere gittiği Paris’te 1968 yılında, René Guénon adını ilk defa Prof. Muhammed Hamidullah’tan duymuş ve kitaplarını alarak okumaya başlamıştır. Tahralı o günler için şöyle diyor:

ÖZGÜN BİR FİKİR ADAMI

“Çok mühim ve okunması ve anlaşılması gereken bir ‘müslüman yazar’ ve mütefekkir olduğunu fark etmiş ve düşünmüştüm. Şimdi ise yani 50 sene sonra, ‘bu gün de yarın da’ okunacak bir mutasavvıf-mütefekkir ve kendisine ‘ilm-i ledün’ verilmiş ‘hakikat ehli’ bir ‘sufi’ olduğunu düşünüyor ve inanıyorum.”

René Guénon (Röne Genon okunur) kendine özgü orijinal düşünceleri olan bir fikir adamıdır. Yazı ve kitaplarındaki fikri yapı çok yoğundur, özel bir terminolojisi vardır. Bu yüzden zor anlaşılır metinlerdir. Tahralı’nın bu kitabı için René Guénon’u anlama kılavuzu diyebiliriz.

René Guénon Felsefe, edebiyat ve matematik tahsil etti; entelektüel ufkunu genişletmek için, o devirde rağbette olan “néo-spiritualiste” doktrinleri incelemeye yöneldi.

M. Tahralı Girişte R. Guénon’un Türkiye’de tanınma serüvenini anlatır. Ardından hayatı, eserleri, görüşleri, entelektüel çevresini tanıtır. Ayrıca şimdiye kadar Guénon hakkındaki tebliğ ve yazılarına ve ondan yaptığı tercümelere yer verir.

ŞAZELİ TARİKATİNDEN

Guénon Şazeliyye tarikati şeyhi Abdülhadi vasıtasıyla müslüman olup bu tarikata girdi ve Abdülvahid Yahya adını aldı (1912). Fransızca, Arapça, Sanskritçe, Latince, Yunanca, İbranice, İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Lehçe bilirdi.

1930’da Mısır’a gitti. Kahire’de, yeni memleketinin bütün örf ve adetlerini benimseyip “Şeyh Abdülvahid Yahya” olarak yaşamaya başladı.

Ona göre İslam tasavvufu herhangi bir dış tesirle doğmamıştır. Hz. Peygamber’e ulaşan bir intisap zinciri bulunmaktadır ve tamamen İslami’dir. İlm-i zahir ve ilm-i batın, İslam dininin birbirini tamamlayan iki yüzüdür. Tasavvuf, öz itibariyle tamamen tabiat ötesi manevi bir bilgidir.

BATI ELEŞTİRİSİ

René Guénon modern Batı medeniyetini kıyasıya eleştirir. Ona göre Batı, rönesans ve reform ile birlikte, tamamen maddi gelişmeyi esas alan dünyevi ilim ve bilgi üzerine dayanan bir medeniyet kurmuş, ilahi ve manevi prensiplerden uzaklaşmıştır. Batı’nın her alanda maddeye verdiği aşırı önem ve bunun sonucunda ortaya çıkan gelişmeler, medeniyetini ve mensuplarını mahvolma noktasına getirmiştir.

Eserlerinde mevcut ve geçmiş bütün dinlerden bahseden Abdülvahid Yahya çeşitli din, fikir ve sanat çevrelerini derinden etkilemiştir. Eserleri İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Almanca gibi Batı dillerine çevrilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*