A A A

Yunus Emre

Yûnus Emre, bizim klasikleşmiş şahsiyetlerimizin başında gelir. Duygu ve şiir diliyle, sadece zamanına hitap etme­miş, 700 yıldan beri, her dem yeniden doğmuşçasına bir tazelik içinde milletimize, hattâ bütün insanlığa seslenip durmuştur. Bir milletin yaşaması ve devamı için klâsiklerini tanıması ve tanıtması şarttır. Onlar, nesiller arasındaki kültür bağını oluşturur ve milletin devamlılığını sağlama vazifesi görürler. Hz. Yunus onların başında gelir. Kitapta Yunus Emre’nin İlâhî Aşk ve İnsan Sevgisi ile alâkalı şiirleri açıklanmaktadır.

(Son baskısı Eskişehir Valiliği tarafından yapıldı)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*


ingilizce öğrenme programıbihobifason cnc lazer kesim
ingilizce öğrenme programları