A A A

Ahmet Yesevi’ye dair

Ahmet Yesevi (ö. 1166) bir din tebliğcisi, bir rehber ve mürşit, bir mutasavvıftır.
XII. yüzyılda bütün Orta Asya bölgesinde tesirleri büyük oldu.
Hikmetleri, yani söylediği dini şiirler dilden dile dolaştı. Böylece o bölge halkları için birleştirici, kaynaştırıcı bir unsur halini aldı.
Orta Asya’dan batıya göç eden zümreler arasındaki Yesevi dervişleri insancıl, yapıcı ve son derece enerjik kimselerdi ve Anadolu’nun Türkleşmesinde hizmetleri büyük oldu.
UNESCO 2016 senesini “Ahmet Yesevi Yılı” olarak ilan etti.
Bu vesile ile Türkiye çapında çeşitli kültür faaliyetleri yapıldı.
Bunlardan biri de Ahmet Yesevi Üniversitesi ve TİKA’nın birlikte düzenlediği “Divan-ı Hikmet Sohbetleri”dir. Bu sohbetlerden sekizincisine beni çağırdılar.
Nasipse yarın saat 10’da Ankara’da TİKA konferans salonunda olacağım.
Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi’nin sağlığında halkı eğitmek ve irşad etmek için söylediği dini-tasavvufi şiirlerden oluşur.
900 senelik geçmişi olan bu eser, bizim Yunus Emre şiirleri gibi, Orta Asya Türkleri arasında okunur ve özel bir melodiyle söylenir.

BİRLEŞTİRİCİ

Ahmet Yesevi Orta Asya Türk boyları içinde İslamiyet’i yayan ve sevdiren kimsedir.
Bugün ayrı cumhuriyetler şeklindeki Kazaklar, Özbekler, Türkmenler ve Tatarlar arasındaki en önemli manevi bağ ve köprü Ahmet Yesevi’dir.
Onun türbesinin önünde birkaç saat geçiren bir insan, bütün bu bölgelerden akın akın gelen ziyaretçileri görünce bu durumu daha iyi anlar.
Hoca Ahmet Yesevi Türk aleminin sadece gönül dünyasını aydınlatıp, ruhunu manevi zevklerle süslemekle kalmamıştır. O, aynı zamanda Türk boylarının kimliklerini korumasını ve devam ettirmesini sağlamıştır. Geçmişte sağlam bir dini ve ahlaki hayat sürmelerini temin etmiş, yakın zamanlarda da onlara manevi güç kaynağı olmuş, böylece milliyetlerini ve kültürlerini unutturma çabalarını boşa çıkarmıştır.

YESEVİ ÜNİVERSİTESİ

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesidir.
Rektörü Kazakistan, Rektör Vekili (Eş Rektör) ise Türkiye Cumhuriyeti tarafından atanır.
Türkiye’den ve diğer Türk devlet ve topluluklarından öğrenciler alan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin, bugün 9 fakültesinde 12 bin öğrencisi ve 900 akademik elemanı vardır.
Güney Kazakistan’daki Türkistan şehrindeki üniversitenin merkez yerleşkesini Türkiye yaptı.
Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), başta Türk dilinin konuşulduğu yerler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki devletlerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini, projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
Yurt dışında önemli hizmetler yapmaktadır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*


dil öğrenme programı
ingilizce öğrenme programları