A A A

Ali Rıza Doksanyedi

Ali Rıza Doksanyedi (1882-1958), Rumeli topraklarında doğmuş olup, Üsküp medreselerinde öğrenim görmüş; Balkan fâciası sebebiyle doğduğu toprakları terk ederek Anadolu’ya göçüp gelmiştir. Melâmet yoluna dâhil olup Eskişehir’de vâizlikle, tercüme ve telifle meşgul olarak eserler yazıp yayımlamıştır. En değerli çalışmalarından biri Te’vîlâı Kâşâniyye adlı tasavvufî tefsiri Türkçe’ye çevirmesidir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*


dil öğrenme programı
ingilizce öğrenme programları