Kurban geleneğimiz yaşatılmalı

Yarın kurban bayramı, şimdiden tebrik ederim.

Kurban, Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban hemen bütün dinlerde bulunan bir uygulamadır.

Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

Kurban Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükür anlamı da taşır. Mü’minler her kurban kesiminde, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail’in Cenab-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri, Kur’an’da da özetle aktarılan başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduklarını göstermiş olurlar.

Kur’an’da kurbanın kan ve etinin değil, kesenlerin dini duyarlılıklarının (takva) Allah’a ulaşacağı belirtilir: “Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na anacak sizin takvanız ulaşır.”

KURBAN YERİNE YARDIM

Kurban malla yapılan bir ibadettir. Bunun yanında toplum yararı daha ön plandadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar; sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkanı bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda kurbanın bu rolü daha belirgin biçimde görülür.

Şu da var, kurban sadece sosyal dayanışma ve mali yardıma indirgenemez. Her ibadetin öz ve biçim olarak ayrı anlam ve hikmetleri vardır Onun için kurban yerine mesela kurbanın parasının dağıtılması, fakirlere gıda yardımı yapılması dinen uygun değildir.

DİNİ VE MİLLİ GELENEK

Kurban kesmek Hanefi mezhebine göre “vacip” bir ibadettir. Bazı İslam mezheplerine göre ise sünnettir. Kurbanla ilgili hükümler, Hz. Peygamber’in söz ve uygulamasıyla belirlenmiştir.

Buradan hareketle son zamanlarda, Kur’an’da Kurban kesmekle ilgili açık bir hüküm bulunmadığını, onun için o kadar da önemli bir ibadet olmadığını ileri süren kafa bulandırıcı beyanlara rastlanır oldu.

Bu tür iddialar milletimizin din anlayışına aykırıdır. Kurban bizde dini olduğu kadar, milli bir mahiyete sahiptir. İslam dünyasında en çok kurban kesilen ülke Türkiye’dir. Asırlardır sürüp gelen bu geleneğin devam etmesinde fayda vardır.

VEKALETLE KURBAN

Büyük şehirlerde her mükellefin bilfiil kurbanını kesmesi gerçekten zorlaştı. Ama ihtiyaçlar yeni çözümler geliştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kızılay, Mehmetçik Vakfı gibi resmi ve güvenilir kuruluşlar vekaletle kurban kesiyorlar. Etlerini de gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. İnternet yoluyla birkaç tık’la ödeme yapılabilmektedir.

Kurban, ülkemizde büyük bir ticari ve ekonomik alan açıyor. Besiciler, meracılar kurban mevsimini bekler. Bunun nakliyesi, kesimi derken ekonomiye hatırı sayılır bir katkısı olmaktadır. Kurban çeşitli yönlerden bir bereket kaynağıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.