A A A

Mesnevî Hikâyeleri – 2

Teorik bilgiler sıkıcı olur ama bu bilgiler bir olaya yahut bir hikâyeye bağlı olarak sunulunca
daha kolay anlaşılır. İşte Hz. Mevlânâ da Mesnevî-i Şerifte çeşitli hikâyelere yer vererek bu
pedagojik usûlü kullanmıştır.
Mesnevî’de eski kültürlerden süzülüp gelen çok sayıda hikâye bulunmaktadır. Elinizdeki
kitapta da bunlardan uzunlu kısalı 40 hikâye yer alıyor. Hikâyelerde geçen isimler, mekânlar,
kavramlar ve târihî olaylar hakkında kısa bilgiler veriliyor. Asıl önemlisi, hikâyelerin
tasavvufî yönü genişçe ve sade bir şekilde anlatılıyor.
İlk baskı: Şubat, 2022

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*


dil öğrenme programı
ingilizce öğrenme programları