Görsel Yok

Hz. Mevlana bereketi

29 Aralık 2014 admin 0

Tasavvuf bir olgunlaşma yoludur. Tasavvuf kurumlarına tarikat denir. Tarikatların ortak esaslarından biri “zikir”dir. Zikir, Allah’ı anmak, hatırlamak için yapılır. Tarikatların çoğunda zikir seslidir. Mevlevi zikrine […]

Görsel Yok

Alevi açılımına bir katkı

27 Aralık 2014 admin 0

Toplumları bir arada tutan ve millet olmalarını sağlayan bir takım bağlar vardır. Dil, inanç, tarih ve kültür birliği bu bağların başında gelir. Türk milleti olarak […]

Görsel Yok

Urla’nın manevi kimliği

19 Aralık 2014 admin 0

Zeytin ağaçları, bereketli toprakları ve temiz havası ile Urla bir cazibe merkezidir. Urla’da bir Kent Konseyi var. Başkanı donanımlı ve becerikli bir hanımefendi: Prof. Dr. […]

Görsel Yok

Mevlana kapısında

15 Aralık 2014 admin 0

Bekir Sıtkı Erdoğan (1926-2014) asker kökenli ve Türkçe’yi bütün zenginliği ile kullanan bir şairimizdir. Kendisini daha çok “Kışlada Bahar” ve “Hancı” şiirleriyle tanırız. Şu dörtlük […]

Görsel Yok

Eski Türkçe/Osmanlıca

12 Aralık 2014 admin 0

Türkler tarih boyunca çeşitli alfabeler kullandı. Müslümanlıktan sonra Arap alfabesini alıp Türkçe’ye uyarladık. 1928’deki harf devrimine kadar bu alfabe ile yazıp okuduk. Bin yıllık bir […]

Görsel Yok

Unutmak ve hatırlamak

8 Aralık 2014 admin 0

“Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür” sözü yaygın. İnsan hafızasında unutma hastalığı vardır demek. Unutmak bir hastalık gibi görünse de aynı zamanda olumlu yönü de vardır. […]

CENNETTEKİLER

6 Aralık 2014 admin 0

Kemal Yurdakul Aren, uzun yıllar Turgutlu, İzmir ve İstanbul’da Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. Emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşti, 77 yaşında. […]

Görsel Yok

Duvak

5 Aralık 2014 admin 0

Duvak: Gelinlerin başlarına tutturulup yüzlerini örtecek şekilde aşağıya sarkıtılan kumaş veya tülden bol örtü demek. Yani olumlu ve güzel bir anlamı var. Ayrıca bir vakfın […]

Görsel Yok

Mevlevi şair Arif Nihad Asya

2 Aralık 2014 admin 0

Hz. Mevlana eserleri, fikirleri ve adına kurulan tarikat ile 750 senedir tesirini devam ettirmektedir. Tasavvuf düşüncesinde, musikimizde, şiirimizde ve edebiyatımızda Mevlana etkisi tartışılmaz bir gerçektir. […]

Görsel Yok

İyilikler ülkesiyiz

1 Aralık 2014 admin 0

İnsanoğlu iyilik ve kötülüğe elverişli biçimde yaratıldı. Kutsal kitaplara göre ilk insan olan Hz. Adem’in oğulları Kabil ve Habil arasında çıkan tartışma sonucu Kabil, Habil’i […]