Kitaplar

Hadislerle Tasavvuf Kültürü

27 Haziran 2016 // Yorum Yok

Hz. Peygamber maddi ve ruhanî hayatıyla örnek insandır. Bize düşen onun ahlâkıyla ahlâklanmak ve ona benzemeye çalışmaktır. Onun ahlâkı Kur’an ahlâkıdır. Onun ahlâkı daha ayrıntılı […]

Yunus Emre

27 Haziran 2016 // Yorum Yok

Yûnus Emre, bizim klasikleşmiş şahsiyetlerimizin başında gelir. Duygu ve şiir diliyle, sadece zamanına hitap etme­miş, 700 yıldan beri, her dem yeniden doğmuşçasına bir tazelik içinde […]

Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler

4 Şubat 2016 // Yorum Yok

Tasavvuf ve tarikat konusu çoğumuzun ilgisini çeken, fakat hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız alanlardan biridir. Dinî, felsefî, tarihî ve sosyal boyutlarından her biri, ayrı ayrı […]

Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar

4 Şubat 2016 // Yorum Yok

Gönül dünyâmızı aydınlatanlar; Velîler, Allah dostları, erenler. Hz. Peygamber’in mânevî vârisleri. Yaşadıkları devirde, hayatları ve davranışlarıyla örnek olanlar. Vefatlarından sonra ise sözleri, eserleri, menkıbeleri ve […]

Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları

4 Şubat 2016 // Yorum Yok

Asırlar boyunca sayısız velî, alim ve düşünce adamı yetiştiren İslâm medeniyeti, topraklarını, bu tarihî sahşiyetlerin ışığı ile aydınlatmış ve kutsallaştırmıştır. İslâm toprakları bu insanlara yaşarken […]

Nur-i Muhammedi

4 Şubat 2016 // Yorum Yok

İslam mutasavvıfları yaratılışı açıklarken Cenâb-ı Hakk’ın bilinmeyi murad etmesinden ve ilk olarak da Hazreti Muhammed’in (s.a.s) nurunu yaratmasından bahsederler. Daha sonra yaratılan her ne var […]

40 Levha 40 Yorum

3 Şubat 2016 // 1 Comment

Hat levhaları salonlarımızı, camilerimizi, müzelerimizi süsleyen değerli sanat eserleridir. Bunların metinleri genellikle âyet, hadis ve hikmetli sözlerden seçilir. Levhalarda çok yönlü özellikler bulunur. Öncelikle sözleri […]

1 2 3
trendyol entegrasyonu n11 entegrasyonu hepsiburada entegrasyonu gittgidiyor entegrasyonu pazaryeri entegrasyon dil öğrenme programı
ingilizce öğrenme programları