Corona-karantina

Antibiyotikler çıkıncaya kadar, ilkçağlardan beri çeşitli salgın hastalıklar vardı. Tarihte binlerce kişinin ölümüne yol açan veba (taun) hastalığı bunlardandır.

639 yılındaki Suriye’de baş gösteren veba hastalığı 25-30 bin kişiyi öldürmüştür. Hz. Ömer’in halifeliği sırasında yaşanan bu olayın ibretli bir yönü vardır. O sırada geniş Suriye bölgesinin kumandanı ve valisi Ebu Ubeyde b. Cerrah idi.

Hz. Ömer buraları ziyaret için Medine’den yola çıktı. Şam’a yaklaşılınca Ebu Ubeyde karşılamaya geldi. Bu sırada bölgede veba salgını olduğu haberi ulaştı. Hz. Ömer veba sebebiyle Şam’a kadar gidip gitmeme konusunda bir tereddüt yaşadı. Kafilesinde ashabın ileri gelenleriyle görüştü, istişarede bulundu. Onların bir kısmı yola devam etmek taraftarıydı.

“Sen belirli bir iş için yola çıktın; geri dönmeni uygun bulmuyoruz” dediler. Bazıları da: “Müslümanların kalanı ve Peygamber Efendimiz’in ashabı senin yanındadır. Onları bu vebanın üstüne sevk etmenizi uygun görmüyoruz” dediler.

Nihayet en eskilerden iki sahabiyi çağırıp fikirlerini sordu. İkisi de “İnsanları vebanın üzerine götürmemelisin” dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer kararını bildirdi: “Ben sabahleyin hayvanımın sırtındayım, siz de binin, geri dönüyoruz!” dedi.

KADERDEN KADERE KAÇMAK

Kumandan Ebu Ubeyde tepki gösterdi: “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diye sordu. Hz. Ömer, üzüntüsünü belirtti ve: “Keşke bunu senden başkası söyleseydi ey Ebu Ubeyde!” dedi. Zira Ömer, Ebu Ubeyde’ye muhalefet etmek istemezdi. Sözüne şöyle devam etti:

“Evet, Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyoruz. Senin develerin olduğunu, bir tarafı verimli diğer tarafı çorak olan bir vadiye götürdüğünü düşün; verimli yerde otlatsan Allah’ın kaderiyle otlatmış, çorak yerde otlatsan yine Allah’ın kaderiyle otlatmış sayılmaz mısın?”

Tam o esnada birtakım ihtiyaçlarını karşılamak için ortalarda görünmeyen Abdurrahman bin Avf çıka geldi, mesele kendisine anlatılınca Peygamber Efendimizin şu sözünü nakletti: “Bir yerde veba olduğunu işittiğinizde oraya girmeyiniz! Şayet sizin bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa, hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkmayınız!” Bunun üzerine Ömer, aldığı karar sebebiyle Allah’a şükretti ve oradan geri döndüler. (Buhari, Tıb, 30; Müslim, Selam, 98), Görevi gereği Şam’a dönen vali Ebu Ubeyde de bu büyük salgın sırasında vefat etmiştir.

DİNİ VECİBE
Pek çok mikrobun ilacı bulunduysa da “virüs”lerin yapısı gereği onlara antibiyotik tesir etmez ve devamlı değişikliğe uğradıklarından aşı zor geliştirilir.

Hz. Peygamber’in hadisinde tarif ettiği uygulama, yani salgın hastalık olan yere girmeme ve oradakilerin çıkmaması “Karantina” uygulamasından başka bir şey değildir. Bu durumlarda karantina şartlarına uymak dini bir vecibedir. Umreden veya Avrupa ülkelerinden dönenlerin, bencillik etmeyip 14 günlük süreye katlanmaları gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.