ZEKÂÎ DEDE EFENDİ

2 Nisan 2015 admin 0

ZEKÂÎ DEDE EFENDİ Manisa Mevlevîhanesi 14. asırdan, Saruhanlılar döneminden kalma bir yapıdır. 2001’de Celal Bayar Üniversitesi tarafından restoresi yapılıp,  “C. B. Ü. Manisa ve Yöresi […]

Görsel Yok

Manisa’da Mesnevi sohbetleri

9 Mart 2015 admin 0

Mevlana Celaleddin’in meşhur eseri Mesnevi çok ilgi görmüş bir kitaptır. Zaman içinde onun beyit beyit açıklanması bir gelenek halini almıştır. Bu açıklamalar sırasında en geniş […]

Hülefâ-yı Râşidîn Devri

28 Ocak 2015 admin 0

HULEFÂ-YI RÂŞİDÎN DEVRİ (Sevgi ve İlim) Prof. Dr. Mustafa Fayda Türkiye’nin yüz akı ilim adamlarından biridir. Uzmanlık alanı İlk Dönem İslâm Târihidir. Sâhasıyla ilgili yerli […]

CENNETTEKİLER

6 Aralık 2014 admin 0

Kemal Yurdakul Aren, uzun yıllar Turgutlu, İzmir ve İstanbul’da Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. Emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşti, 77 yaşında. […]

Görsel Yok

Mevlevî Sempozyumu

31 Ekim 2014 admin 0

KÜTAHYA’DA MEVLEVÎ SEMPOZYUMU 23-25 Ekim 2014 târihlerinde Kütahya’da bir güzel kültür faaliyeti oldu: Ergun Çelebi ve Kütahya Mevlevîliği Sempozyumu. Sempozyuma adını veren Celâleddin Ergun Çelebi […]

Görsel Yok

Gelibolu ve Hüseyin Azmi Dede

15 Eylül 2014 admin 0

GELİBOLU MEVLEVÎHÂNESİ VE HÜSEYİN AZMÎ DEDE Atalarımız kendilerinden eminmiş, özgüvenleri yüksekmiş. Bir yeri fethedince hemen ismini değiştirmeye kalkmamışlar. Sâdece telaffuzunu yumuşatmış, mûnisleştirmiş, kendilerine uydurmuşlar. Meselâ […]

Görsel Yok

FİNCANIMDA COLA VAR

11 Ağustos 2014 admin 0

1961 Eylül başlarında Konya İmam-Hatip Okulu mezunu bir grup arkadaş İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü sözlü sıvalarına girmek üzere Konya’dan kara trene bindik. Otobüsler şimdiki kadar […]

Görsel Yok

Yakup Kadri Mevlevihanede

19 Haziran 2014 admin 0

YAKUP KADRİ MANİSA MEVLEVİHANESİ’NDE Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974) Kahire’de doğdu. Altı yaşında ailesiyle birlikte Manisa’ya geldi (1895). 14 yaşına kadar bu şehirde kaldı. 1903’te İzmir […]

Görsel Yok

Üftâde Sempozyumu

24 Nisan 2014 admin 0

BURSA’DA ÜFTÂDE SEMPOZYUMU 18-20 Nisan tarihlerinde Bursa’da Üftade Sempozyumu yapıldı. Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi, Kerim Vakfı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa düzenledi. TÜRKKAD her yıl Anadolu’da […]