Bir Mûsıkî Ocağı:İzmir Mevlevihanesi

6 Şubat 2014 admin 0

BİR MÛSIKÎ OCAĞI: İZMİR MEVLEVİHANESİ İzmir Mevlevihanesi’nin kurucusu Halil Akif Dede (1803-1888), küçük yaşlarda hâfız oldu, 18 yaşında kıraat ilminde icâzet aldı. Mûsıkî  kābiliyeti yüksekti. […]

Görsel Yok

Mevlevîhâneler Sempozyumu

16 Aralık 2013 admin 0

MEVLEVİHANELER SEMPOZYUMU Hz. Mevlana bizim 750 yıllık bir değerimiz. 750 seneden beri gündemde kalmak önemli bir hadisedir. Fikirleri, eserleri ve etkileriyle 750 yıl boyunca canlılığını […]

Görsel Yok

Afyon’daki Sempozyumun Ardından

5 Kasım 2013 admin 0

Hz. Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled babasının düşünceleri istikametinde Mevlevîlik’i kurdu. Osmanlı topraklarının her yerinde Mevlevîhâneler açıldı. Anadolu’da, Balkanlarda, Suriye’de, Kahire’de, Kırım’da ve Kıbrıs’ta Mevlevîhâneler vardır. […]

Görsel Yok

MESNEVÎ DÎBÂCELERİ

5 Ekim 2013 admin 0

MESNEVΠ DÎBÂCELERİ VE ONLARA A. AVNİ KONUK ŞERHİ Mevlânâ Celâleddin önceleri gazel tarzında şiirler yazdığı biliniyor. Bunlar Dîvân-ı Kebîr’i teşkil eden lirik manzûmelerdir. Kâtibi ve halîfesi […]

ATEŞ DENİZİ’NDE MEVLEVÎLER

17 Ağustos 2013 admin 0

Beşir Ayvazoğlu velût yazarlarımızdan biridir. Şimdiye kadar kültür, edebiyat, mûsikî, biyografi alanlarında pek çok kitabı çıktı. Sağlam ve rahat okunan bir üslûbu var. Son kitabı […]

Görsel Yok

İZMİR MEVLEVİHANESİ

15 Temmuz 2013 admin 0

Ege’de Mevlevîlik erken dönemlerde yayılmaya başladı ve çeşitli yerlerde Mevlevîhâneler inşâ edildi (Manisa, Tire, Muğla vb.). İzmir şehri ise Aydınoğulları zamânında Türk hakimiyetine geçtiyse de […]

DUÂ, EVRÂD, AHZÂB

12 Haziran 2013 admin 0

DUÂ, EVRÂD, AHZÂB İstanbul Bağcılar semti genç bir belediye ve belde. Bakırköy Belediyesi´ne bağlı bir yerleşim birimi iken Kirazlı, Güneşli ve Mahmutbey semtleri birleştirilerek 1992 […]

NÛR-İ MUHAMMEDÎ

13 Mayıs 2013 admin 0

ALVARLI EFE DİVANINDA NÛR-İ MUHAMMEDÎ İZLERİ Nisan 2013 sonlarında Erzurum’da Alvarlı Efe Sempozyum düzenlendi. Tebliğ sunacaklar arasında ben de vardım. Son anda ortaya çıkan bir […]

TEKKE KAPISI

18 Nisan 2013 admin 0

-Yenikapı Mevlevîhânesi’nin İnsanları- Zeytiburnu Belediyesi’nin yayımladığı zarfı ve mazrufuyla çok değerli bir kitapla karşınızdayız: Tekke kapısı. Bu sütunda aynı seriden Defter-i Dervîşân’ı tanıtmıştım. Belediye Başkanı, […]

DEFTER-İ DERVÎŞAN

12 Mart 2013 admin 0

İstanbul’un mübârek ve rûhâniyetli semtleri vardır. Sur dışında Merkez Efendi Külliyesi ve çevresi bunlardan biridir. Kabristanı, şirin câmisi, türbesi ve etrâfında sırlanmış sâkinleriyle asırlardır mâneviyat […]