A A A

“Kırım’dan gelirim…”

Ruslarla tarih boyunca çatışma içinde olduk. Sıcak denizlere ulaşabilmek için Türk topraklarını ve Türk devletini engel olarak gördüler.
Sovyetlerin dağılmasından sonra Ukrayna ayrı bir devlet olarak kuruldu. Kırım Yarımadası özerk bir Cumhuriyet şeklinde Ukrayna sınırları içinde kaldı.
İnsan karakteri gibi milletlerin karakteri de değişmiyor. Rus çarlarının ideal ve ihtiraslarını taşıyan Putin, güçlendikçe eski hakimiyet bölgelerini tekrar ele geçirmek istiyor. Bunda başarılı da oluyor. Son örnek Ukrayna. Önce iç karışıklıklar çıkarıldı, şimdi bölünmeye doğru gidiyor. Rusya Kırım’ı işgal ediyor.
Kırım, ah Kırım. Derti Kırım, çileli Kırım. Güzel insanların yurdu Kırım. Bir Rumeli türküsünde bizi kanatlandıran Kırım: “Kırım’dan gelirim adım Sinan’dır/ Kılıncımın suyu kandır dumandır.”
Giray Hanların ülkesi Kırım. O Gazi Giray Han ki yöneticiliği, yiğitliği kahramanlığı yanında gönül zenginliği, şairliği, besteciliği de var. Musiki eserleri, dinleyen herkesi alıp başka alemlere götürür.
Kahramanlıkla aşkı en güzel şekilde kaynaştıran şiirleri vardır: “Rayete meylederiz kamet-i dilcu yerine / Tiğa dil bağlamışız kakül-i hoş-bu yerine.”

TARİHÇE
İşte bu güzel insanların ülkesinde bugünlerde acılar var ıstıraplar var. Kırım tekrar işgal ediliyor. Kısaca tarihine göz atalım: 7. yüzyıldan itibaren Kırım Türk hakimiyetine girmeye başladı. 13. yüzyılda Alaeddin Keykubat zamanında Kırım’la ciddi ticari ilişkilerimiz vardır. 1475’ten sonra Osmanlılar, Kırım Hanlığı’nı himayesine aldı. Uzun yıllar Osmanlı’ya bağlı yarı özerk bir yönetimleri oldu.
Kırım 1783’te Ruslar tarafından işgal edildi. Artık çileli bir dönem başladı. Bölgeyi Ruslaştırma politikası sonucu Kırım Tatarları göçe zorlandı. “Gideriz Kırım’dan” türküsü o günlerde Osmanlı’ya göçün hatırasıdır:
“Bir hikaye edeyim Kırım halini/ Kalmadı içinde kızı gelini/ Herkes arzu eder İslam ilini/ İnayet Mevla’dan giderim Kırım’dan”
“Yaman güne uğradık kime ağlarız/ Şim’den sonra biz karalar bağlarız/ Yol verseler biz İslam’ı ararız/ Yaman müşkül oldu hali Kırım’ın”

1944 SÜRGÜNÜ
Çarların başlattığı zulmü Stalin tamamladı. Geride kalan Kırım Türkünü 1944’te bir gecede hayvan vagonlarına doldurup sürdü. Kimisini Sibirya’ya, kimini uzak bölgelere. Bu zorlu yolculuk sırasında açlıktan, hastalıktan, soğuktan dolayı yüzde 46’sı öldü.
Sovyetlerin dağılmasından sonra imkan bulan Kırım Tatarları yurtlarına dönmeye başladı. Bin bir zorlukla karşılaştılar. Toprakları, evleri işgal edilmişti. Tutunabilenler hayata devam ediyorlar. Bugün Kırım özerk bölgesinde nüfusun yarıdan fazlasını Ruslardan oluşur. Geri kalanın yüzde 25’i Ukrayn, yüzde 15’i Kırım Türkleridir.
Ukrayna ile ilişkilerimiz iyi olduğu için, Kırım’daki bazı tarihi yapılar TİKA tarafından restore edildi. İşte bu acılı insanlar bugünlerde yeniden Rus işgalini yaşamak üzereler. (Devam edeceğiz)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*


ingilizce öğrenme programıbihobifason cnc lazer kesim
ingilizce öğrenme programları