Kuşadasında Sempozyum

Ülkemizde gün yüzüne çıkmayı bekleyen pek çok tarihi ve kültürel değerlerimiz var. Bunların ele alınması, bir şekilde işlenmesi, topluma sunulması emek ve çaba ister.

Üniversitelerimizde çeşitli alanlarda yetişmiş elemanlar mevcut. Yani yağ var, şeker var, un var; bir de helvayı karacak bulununca iyi sonuçlar çıkıyor.

Bunun güzel bir örneği Kuşadası’nda görüldü. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, milli değerlerimizin önemini kavramış gayretli bir insan. Kuşadası’nda ses getirecek bir faaliyet için kolları sıvadı.

Bir kültür ve irfan adamı olan Prof. Mustafa Yıldırım ile el ele verdi. İlçe müftüsü Vehbi Akşit projeye maddi destekle katkıda bulundu. Prof. Himmet Konur işin bilimsel yönünü üstlendi. Böylece 2 gün sürecek bir sempozyum programı ortaya çıktı.

Sempozyumun adı “Kuşadası ve Civarında Tasavvufi Hayat ve Kuşadalı İbrahim Halveti”.

1-2 Nisan cuma ve cumartesi (bugün ve yarın), Kuşadası Boyalık mevkiinde Sealight Resort Hotel’de yapılıyor.

Kuşadalı İbrahim Halveti (1774-1846) Aydın’ın Kuşadası ilçesinin Çınarlı köyünde doğdu. İstanbul’da tahsilini tamamladı. Kırk dokuz yaşlarında Halveti-Şabani tarikatına intisap etti. Bir süre irşat göreviyle Mısır’da bulundu. İstanbul’daki tekkesi yanıncaya kadar on yıl görev yaptı, daha sonra evinde sohbet yoluyla irşat vazifesini sürdürdü.

Kuşadalı, 19. yüzyılda Osmanlı ileri gelenleri ve dini-fikri hayat üzerinde etkili olmuş bir şahsiyettir.

Sempozyumda 18 bildiri sunulacak. Açılış tebliğinde tasavvuf hakkında verilecek genel bilgiden sonra Kuşadalı İnbrahim Halveti’nin tasavvufi hayatı, görüş ve uygulamaları anlatılacak. Okunacak bildirilerden bazıları şunlardır:

Kuşadalı İbrahim Halveti’nin Manevi Şahsiyetini Oluşturan Temel Unsurlar, Tasavvufi Dünyasına Bir Bakış, onun Melamet Neşvesi, Rüya ve Rabıta Anlayışı, Cumhuriyet dönemindeki halefleri, Kuşadalı İbrahim Halveti’de Metaforik Dil, Tasavvufi-Edebi Bir Muhit Olarak Aydın: Aydınlı Uşşaki Şairler ve Şiirleri, Aydınlı Mutasavvıf Şair Ömer Hulusi Efendi ve Halveti-Uşşaki Yoluna Etkileri, Halveti Musikisi.

Benim bildirimin başlığı “Kuşadalı İbrahim Halveti’nin Tekkelere Bakışı”dır. Tasavvufun kurumlaşmış şekli tarikattır, tarikat mekanlarına ‘tekke’ denir. Tekkeler daha ziyade toplumun manevi ve ahlaki açıdan eğitilmesine yönelik esaslar üzerinde yoğunlaştı. Osmanlı’daki gerileme ve bozulmadan tekkeler de payını aldı.

Kuşadalı İbrahim Efendi tekkelerdeki merasime ve şekli unsurlara itibar etmezdi. Yaşadığı dönem itibariyle tekkelerde artık feyiz kalmadığını söyler.
Onun için seyrü sülukü tekke dışında bulunduğu her yerde sohbetlerle sürdürdü.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.