Mevlevi şair Şeyh Galib

İzmir Tasavvuf Araştırmaları Derneği’nin Sabancı Kültür Sarayı’ndaki aylık sohbetleri devam ediyor. Bu akşam, Şeyh Galib konusu üzerinde durulacak. Önce sohbet, ardından da Şeyh Galib güfteli besteler icra edilecek.

Konuşmacılardan ilki Ergun Erez Bey, Kütahya’da Mevleviliğin önemli temsilcisi Ergun Çelebi soyundandır. Ergun Çelebi Hz. Mevlana’nın 2. göbekten torunu ıolup, Kütahya Mevlevihanesi’nin kurucusudur. Bu Mevlevihane, günümüzde “Dönenler Camisi” adını taşır.

İkinci konuşmacı Esin ÇelebiBayru Hanımefendi de Mevlana’nın22. kuşak torunu olup, günümüzdeMevlevi kültürünün tanıtılmasındabüyük gayret göstermektedir. Programsonunda Esin Çelebi Hanım yeni çıkan”Evet Aşk Güzel Şeydir” adlı kitabınıda imzalayacaktır.

MEVLANA AŞIKI
Şeyh Galib (1757-1799) divan edebiyatımızın son büyük şairidir. O bir Mevlevi çocuğudur. Babası ve dedesi devrin ileri gelen Mevlevilerindendir.
Kişiliğinin oluşmasında Hz. Mevlana ve eserlerinin büyük etkisi oldu.

Üstün bir şiir yeteneği olan Galib 23-24 yaşlarında iken Divan sahibi oldu. Divan, bir şairin çeşitli konularda yazdığı şiirlerin belli bir düzen içinde toplandığı kitap demektir.

Doğumundan itibaren Mevlevi çevrelerinde yetişen Şeyh Galib ciddi, samimi ve heyecanlı bir Mevlevi idi. Bu yolun önemli bir uygulaması 1001 gün süren “Çile” çıkarmaktır. Üç yıl süren çile dönemi dergahta geçer ve zorlu bir süreçtir.

Şeyh Galib 30 yaşlarında ve hayli meşhur birisi iken Konya’ya gidip, oradaki Mevlana Dergahında çileye soyundu. Bir süre sonra ailesinin ısrarı üzerine, bu çileyi İstanbul’da Yenikapı Mevlevihanesi’nde tamamladı.

Galib 34 yaşında Galata Mevlevihanesişeyhliğine atandı. Bu sırada, kendiside Mevlevi olan padişah III. Selim’indostluğunu kazandı. Şeyh Galib henüz42 yaşında iken vefat etti.

GÜZELLİK VE AŞK
Onun Hüsn ü Aşk (Güzellik ve Aşk) adlı şiir kitabı çok meşhurdur. Tasavvufi aşkı son derece edebi ve sembolik üslupla anlatan manzum Hüsn ü Aşk için şöyle der: “Esrarını Mesnevi’den aldım/ Çaldımsa da miri malı çaldım.” Miri mal, herhangi bir şahsa ait olmayıp, herkesin istifade edeceği devlet arazisi demektir. Şeyh Galib bu eserini övmekten geri kalmaz: “Zannetme ki şöyle böyle bir söz/ Gel sen dahi söyle, böyle bir söz.”

Sohbetin sonunda İZTAD (İzmir Tasavvuf Araştırmaları Derneği) Musiki Topluluğu’nun bir konseri var. Şeyh Galib’in şiirlerinden bestelenmiş on eser icra edilecektir. Galib, divan şairlerimiz içinde en çok şiiri bestelenenlerin başında gelir. Onun Hacı Faik Bey’in Acem makamındaki “Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir” diye başlayan eseri ne kadar anlamlıdır.

Tekrar hatırlatayım: Bugün saat: 20.00, Sabancı Kültür Sarayı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.